Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Najnowsze Wydarzenia i Wiadomosci Polonijne - PolskiInternet.com Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszow, Polska.  
  więcej…
.........................................

Left Banner - PolskiInternet.com
Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Znani Polacy 

Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus) ...
 

Astronom, Lekarz, Prawnik i  Ekonomista
1473 - Urodził sie w Toruniu
1483 - Zmarł jego ojciec
1530 - Skonczyl swoja ksiazke
1543 - Opublikowal  ksiazke  "O obrotach stref niebieskich"
1543 - Zmarł we  Fromborku


Large Banner Main Page - PolskiInternet.com

Wynalazek:
Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej.

Gdy urodził się w Toruniu w 1473 r., świat trwał jeszcze w przeciętnym od starożytnych przekonaniu, że Ziemia jest płaską tarczą osadzoną w centrum wszechświata, a wokół niej krążą Księżyc, Słońce i planety. Gdy umarł w 1543 r., pozostawił w swym dziele De revolutionibus orbitum coelestium (O obrotach ciał niebieskich) podstawy systemu, który nie tylko odrzucał błędy nauki ptolemejskiej, ale też stał się punktem wyjścia wszystkich znanych dziś odkryć dotyczących budowy wszechświata i rządzących nim sił. 
[ Wideo o Mikołaju Koperniku - życie, szkoła i praca ]


Kto to byl Mikołaj Kopernik?
Astronom, Lekarz, Prawnik i  Ekonomista

 
Mikolaj Kopernik, znany z lacinskiego jako Nicholas Copernicus, urodził sie w Toruniu 19 lutego 1473 roku. Ojciec jego Niklas Koppernigk, kupiec hurtownik, prowadzący handel, przyjejechal do Torunia okolo roku 1458. Ojciec jego zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode, ktora byla corka bogatego kupca z Torunia, mieli 4-ro dzieci. Osieroconym po śmierci ojca (1483r.) Mikołajem zaopiekował się brat matki Łukasz Watzenrode. 

 

Poprzez wujka Łukasza Watzenrode (1447-1512), ktory pozniej zostal biskupem warmińskim (Ermland), z nominacji kapituły warmińskiej został w 1507r. osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja. Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Brał udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa. Uczestniczył m.in. w zjazdach stanów Prus Królewskich.Na przełomie 1491/1492 Kopernik rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia.

Czasy jego krakowskich studiów przypadły na okres świetności tzw. krakowskiej szkoły astronomiczno-matematycznej. Był m.in. uczniem astronoma Wojciecha z Brudzewa. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1495. W tym też roku został kanonikiem warmińskim. W 1496 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Bolonii. W Bolonii został bliskim współpracownikiem astronoma Dominika Marii Novary w latach 1454 to 1504. Pod jego wpływem, ugruntowanym lekturą świeżo wydanego dzieła Epitome in Almagestum Ptolomei Georga von Peurbacha i Regiomontanusa (Wenecja 1496), rozpoczął badanie sprzeczności w teorii ruchu Księżyca, opisanej przez Klaudiusza Ptolemeusza.

Studiując dawne pisma odkrył, że już w III w. p.n.e. greccy filozofowie przypuszczali iż Ziemia mogła być kulista i obracać się wokół własnej osi. Ich poglądy nie znalazły uznania, zwłaszcza że były sprzeczne z nauką Arystotelesa, którego tezy przez całe średniowiecze uchodziły za bezwzględnie słuszne. Jeszcze większe znaczenie miał jednak fakt, że Biblia określała jednoznacznie położenie Ziemi w środku kosmosu, ustanawiając dogmat, którego kościół nie pozwalał podważać.[ Stary Obraz Mikołaja Kopernika z 1894r. ]


Pozniej w 1501r. na krótko powrócił na Warmię, i rozpocza kolejne studia medyczne w Padwie, gdzie uzyskał prawo do wykonywania praktyki lekarskiej. Nastepnie kontynuował studia prawnicze w Ferrarze, gdzie 31 maja 1503r. został doktorem prawa kanonicznego. Po studiach Mikolaj powrocił na warmie i tam zostal do konca zycia. Opiekowal sie swoim wujkiem az do jego smierci, oraz otworzył klinike dla biednych.

W 1510 przeniósł się do Fromborka i sporządził mapę Warmii. Pierwszym utworem poetyckim Kopernika był zamieszczony w epitalamium Jana Dantyszka grecki epigramat z 1512, napisany z okazji ślubu Zygmunta Starego z Barbarą Zápolyą.

W kwietniu 1512 uczestniczył w wyborze nowego biskupa warmińskiego Fabiana Luzjańskiego. Wraz z kapitułą warmińską podpisał 7 grudnia 1512 tzw. układ w Piotrkowie, który gwarantował kapitule prawo wyboru biskupa. Złożył następnie przysięgę wierności królowi Polski Zygmuntowi I. Na apel Soboru Laterańskiego w 1513 opracował i wysyłał do Rzymu własny projekt reformy kalendarza.
Wówczas też otrzymał od kapituły warmińskiej dom we Fromborku, gdzie w 1514 kupił na własność za 175 grzywien srebra basztę północno-zachodnią w obrębie wewnętrznych murów warowni fromborskiej. Było to miejsce dogodne do obserwacji astronomicznych, a na jej zapleczu zbudował płytę obserwacyjną (pavimentum) i sporządził wzorowane na starożytnych instrumenty astronomiczne (kwadrant, triquetrum i sferę armilarną). We Fromborku przeprowadził około 30 zarejestrowanych obserwacji astronomicznych.


Mikołaj Kopernik opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich). Mimo zadedykowania dzieła ówczesnemu papieżowi, nie została przychylnie przyjęta przez Kościół, a nawet umieszczono ją w 1616r. w indeksie ksiąg zakazanych.


Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawą rozwoju nauk ścisłych. Określa się ją mianem "rewolucji kopernikańskiej". Z idei Kopernika wywodzi się późniejsza zasada kosmologiczna, zwana także zasadą kopernikańską, według której część Wszechświata dostępna obserwacjom nie różni się od jego pozostałych części. W wersji uogólnionej przyjmuje się, że żaden punkt we Wszechświecie nie jest wyróżniony.

W roku 1943 Mikolaj Kopernik niespodziewanie zachorowal na udar mózgu. Astronom zmarł 24 maja 1543r. we Fromborku na skutek wylewu.


Mieszkancy Torunia sa dumni z Mikolaja Kopernika i wybudowali mu w 1853r. pomnik o 2,6 m wysokości, ktory stoi na Rynku Staromiejskim w Toruniu. Monument przedstawia Mikołaja Kopernika ubranego w togę profesorską, który w swojej lewej ręce trzyma astrolabium, a palcem prawej ręki wskazuje niebo, co ma wskazywać na powiązania Kopernika z astronomią i badaniami nieba. Pominik znajduje się na cokole, wokół którego znajdują połączone z nim kamienne ławki, natomiast przed nim znajduje sie kamienna studzienka. Na cokole z przedniej strony znajduje się napis w języku łacińskim Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Caelique stator (pol. "Mikołaj Kopernik Toruńczyk. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo"). Autorem tego tekstu jest toruński profesor Rudolf Brohm. Na tylnej części cokołu znajduje się data urodzin i śmierci astronoma. Pomnik został wykonany z brązu przez berlińskiego rzeźbiarza Fryderyka Abrahama Tiecka, odsloniety 25 października 1853r. W roku 2003 doszło do gruntownej renowacji pomnika z okazji jego 150 rocznicy powstania.

 

 

Zródło: PI  
Data: 8-21-2014

 

Wiecej informacji - PolskiInternet.com

Znani Polacy      — Lista znanych Polaków

Fakty o Polsce   — Informacje

 

Large Top Banners - PolishInternet.com

 

 

 

  Poprzednia   Do Góry
 
Dolne Menu - PolskiInternet.com

Strona Główna   ||   Dodaj Naszą Stronę  |  Kontakt  |  Redakcja  |  Zamów Reklamę  |  Zamów Ogłoszenie  |  Zgłoś Konkurs  |  Indeks Strony  |  Patroni i Partnerzy  

Copyright - PolskiInternet.com
Inne języki: English Version  
 
Copyright (c) 1998 - 2021 PolskiInternet.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Member of PolMedia.us Marketing Group.