Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszów, Polska.  
  więcej…
.........................................

Left Banner - PolskiInternet.com
Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Fakty o USA 

Prezydenci w USA ... Urząd w USA sprawowany jest przez Prezydenta, który wybierany jest co 4 lata. 


Sub-page-ad // PolskiInternet.com

 R E K L A M A:

W Stanach Zjednoczonych urząd prezydenta sprawowały dotąd 43 osoby. 

Obecnie urząd ten sprawowany jest przez 44. Prezydenta. Różnica pomiędzy liczbą osób a numeracją prezydentów wynika z faktu, że Stephen Grover Cleveland sprawował urząd dwukrotnie, jako dwudziesty drugi (1885–1889) i dwudziesty czwarty prezydent Stanów Zjednoczonych (1893–1897). Jego kadencje zostały rozdzielone prezydenturą dwudziestego trzeciego prezydenta Stanów Zjednoczonych Benjamina Harrisona (1889–1893).


Zgodnie z prawem ustalonym we wczesnych latach 60. XX wieku byłym prezydentom Stanów Zjednoczonych (jak i wice-prezydentom) przysługuje, po odejściu z urzędu, dożywotnie uposażenie w wysokości pensji sekretarza gabinetu, dodatki na fundusze reprezentacyjne i prowadzenie biura, oraz ochrona osobista "Secret Service".[ Prezydenci w Stanach Zjednoczonych | The Presidents of the United States of America ]

Urząd w USA sprawowany jest przez Prezydenta, który sprawuje tą funkcje przez 4 lata. Prezydent wybierany jest poprzez głosowanie. Osoba ubiegająca się na stanowisko prezydenta może wybrana być tylko na 2 kadencję. 


 Lista Prezydentów USA oraz Wice-Prezydentów :

 Prezydent (Partia) Kadencja Wice-prezydenci (daty sprawowania urzędu)
 1. George Washington 1789-97 (1) John Adams (1789-97)
 2. John Adams 1797-1801 (2) Thomas Jefferson (1797-1801)
 3. Thomas Jefferson  (Dem.-Rep.) 1801-09 (3) Aaron Burr  (1801-05), George Clinton (1805-09)
 4. James Madison (Dem.-Rep.) 1809-17 (4) George Clinton (1809-12), (5) Elbridge Gerry (1813-14)
 5. James Monroe (Dem.-Rep.) 1817-25 (6) Daniel D. Tompkins (1817-25)
 6. John Quincy Adams (Dem.-Rep.) 1825-29 (7) John C. Calhoun (1825-29)
 7. Andrew Jackson (Dem.) 1829-37 (7) John C. Calhoun (1829-32), (8) Martin Van Buren (1833-37)
 8. Martin Van Buer (Dem.) 1837-41 (9) Richard Mentor Johnson (1837-41)
 9. William Henry Harrison (Wigów) 1841 (10) John Tyler (1841-41)
10. John Tyler (Wigów) 1841-45  
11. James Knox Polk (Dem.) 1845-49 (11) George M. Dallas (1845-49)
12. Zachary Taylor (Wigów) 1849-50 (12) Millard Fillmore (1849-50)
13. Millard Fillmore (Wigów) 1850-53  
14. Franklin Pierce (Dem.) 1853-57 (13) William R. King (1853-53)
15. James Buchanan (Dem.) 1857-61 (14) John C. Breckinridge (1857-61)
16. Abraham Lincoln (Rep.) 1861-65 (15) Hannibal Hamlin (1861-65), (16) Andrew Johnson (1865-65)
17. Andrew Johnson (unionisci) 1865-69  
18. Ulysses Simpson Grant (Rep.) 1869-77 (17) Schuyler Colfax (1869-73), (18) Henry Wilson (1873-75)
19. Rutheford Birchard Hayes (Rep.) 1877-81 (19) William A. Wheeler (1877-81)
20. James Abraham Garfield (Rep.) 1881 (20) Chester A. Arthur (1881-81)
21. Chester Alan Arthur (Rep.) 1881-85  
22. Stephen Grover Cleveland (Dem.) 1885-89 (21) Thomas A. Hendricks (1885-85)
23. Benjamin Harrison (Rep.) 1889-93 (22) Levi P. Morton (1889-93)
24. Stephen Grover Cleveland (Dem.) 1893-97 (23) Adlai Stevenson (1893-97)
25. William McKinley (Rep.) 1897-1901 (24) Garret Hobart (1897-99), (25) Theodore Roosevelt (1901-01)
26. Theodore Roosevelt (Rep.) 1901-09 (26) Charles W. Fairbanks (1905-09)
27. William Howard Taft (Rep.) 1909-13 (27) James S. Sherman (1909-12)
28. Thomas Woodrow Wilson (Dem.) 1913-21 (28) Thomas R. Marshall (1913-21)
29. Warren Gamaliel Harding (Rep.) 1921-23 (29) Calvin Coolidge (1921-23)
30. Calvin Coolidge (Rep.) 1923-29 (30) Charles G. Dawes (1925-29)
31. Herbert Clark Hoover (Rep.) 1929-33 (31) Charles Curtis (1929-33)
31. Franklin Delano Roosvelt (Dem.) 1933-45 (32) John Nance Garner (1933-41), (33) Henry A. Wallace (1941-45), (34) Harry S. Truman (1945-45)
32. Harry S. Truman (Dem.) 1945-53 (35) Alben W. Barkley (1949-53)
33.  Dwight David Eisenhover (Rep.) 1953-61 (36) Richard Nixon (1953-61)
34.  John Fitzgerald Kennedy (Dem.) 1961-63 (37) Lyndon B. Johnson (1961-63)
35.  Lyndon Baines Johnson (Dem.) 1963-69 (38) Hubert Humphrey (1965-69)
36.  Richard M. Nixon (Rep.) 1969-74 (39) Spiro Agnew (1969-73), (40) Gerald Ford (1973-74)
37. Gerald R. Ford (Rep.) 1974-77 (41) Nelson Rockefeller (1974-77)
38.  James E. Carter (Dem.) 1977-81 (42) Walter Mondale (1977-81)
39.  Ronald W. Reagan (Rep.) 1981-89 (43) George H. W. Bush (1981-89)
40. George H. W. Bush (Rep.) 1989-93 (44) Dan Quayle (1989-93)
41. William W. Clinton (Dem.) 1993-2001 (45) Al Gore (1993-2001)
42. George W. Bush Jr (Rep.) 2001-09 (46) Dick Cheney (2001-2009)
44. Barack Hussein Obama (Dem.) 2009-  (47) Joe Biden (2009-w tej chwili)

 

  Lista Prezydentów USA oraz Sekretarzy Stanu :

 Prezydent (Partia) Kadencja Sekretarz stanu (daty sprawowania urzędu)
 1. George Washington 1789-97 Th. Jefferson (1790-93), E.J. Randolph (1794-95),T. Pickering (1795-97)
 2. John Adams 1797-1801 T. Pickering (1797-1800), J. Marshall (1800-01)
 3. Thomas Jefferson  (Dem.-Rep.) 1801-09 J. Madison (1801-09)
 4. James Madison (Dem.-Rep.) 1809-17 R. Smith (1809-11), J. Monroe (1811-14, 1815-17)
 5. James Monroe (Dem.-Rep.) 1817-25 J.Q. Adams (1817-25)
 6. John Quincy Adams (Dem.-Rep.) 1825-29 H. Clay (1925-29)
 7. Andrew Jackson (Dem.) 1829-37 M. Van Buren (1829-31), E. Livingston (1831-33), L. McLane (1833-34), J. Forsyth (1834-37)
 8. Martin Van Buer (Dem.) 1837-41 J. Forsyth (1837-41)
 9. William Henry Harrison (Wigów) 1841 D. Webster (1841)
10. John Tyler (Wigów) 1841-45 D. Webster (1841-43), A.P. Upshur (1843-44), J.C. Calhoun (1844-45)
11. James Knox Polk (Dem.) 1845-49 J. Buchanan (1845-49)
12. Zachary Taylor (Wigów) 1849-50 J.M. Clayton (1949-50)
13. Millard Fillmore (Wigów) 1850-53 D. Webster (1850-52), E. Everett (1852-53)
14. Franklin Pierce (Dem.) 1853-57 W.L. Marcy (1853-57)
15. James Buchanan (Dem.) 1857-61 L. Cass (1857-60), J. Black (1860-61)
16. Abraham Lincoln (Rep.) 1861-65 W.H. Seward (1861-65)
17. Andrew Johnson (unioni?ci) 1865-69 W.H. Seward (1861-65)
18. Ulysses Simpson Grant (Rep.) 1869-77 E.B. Washburne (1869), H. Fish (1869-77)
19. Rutheford Birchard Hayes (Rep.) 1877-81 W.M. Evarts (1877-81)
20. James Abraham Garfield (Rep.) 1881 J.G. Blaine (1881)
21. Chester Alan Arthur (Rep.) 1881-85 J.G. Blaine (1881), F.T. Frelinghuysen (1881-85)
22. Stephen Grover Cleveland (Dem.) 1885-89 Th.F. Bayard (1885-89)
23. Benjamin Harrison (Rep.) 1889-93 J.G. Blaine (1889-92), J.W. Foster (1892-93)
24. Stephen Grover Cleveland (Dem.) 1893-97 W.Q. Gresham (1893-95), R. Olney (1895-97)
25. William McKinley (Rep.) 1897-1901 J. Sherman (1897-98), W.R. Day (1898), J.M. Hay (1898-1901)
26. Theodore Roosevelt (Rep.) 1901-09 J.M. Hay (1901-05), E. Root (1905-09), R. Bacon (1909)
27. William Howard Taft (Rep.) 1909-13 Ph.Ch. Knox (1909-13)
28. Thomas Woodrow Wilson (Dem.) 1913-21 W.J. Bryan (1913-15), R. Lansing (1915-20), B. Colby (1920-21)
29. Warren Gamaliel Harding (Rep.) 1921-23 Ch.E. Huges (1921-23)
30. Calvin Coolidge (Rep.) 1923-29 Ch.E. Huges (1923-25), F.B. Kellogg (1925-29)
31. Herbert Clark Hoover (Rep.) 1929-33 H.L. Stimson (1929-33)
31. Franklin Delano Roosvelt (Dem.) 1933-45 C. Hull (1933-44), E.R. Stettinius (1944-45)
32. Harry S. Truman (Dem.) 1945-53 E.R. Stettinius (1945), J.F. Byrnes (1945-47), G.C. Marshall (1947-49), D.G. Acheson (1949-53)
33.  Dwight David Eisenhover (Rep.) 1953-61 J.F. Dulles (1953-59), Ch.A. Heter (1959-61)
34.  John Fitzgerald Kennedy (Dem.) 1961-63 D.D. Rusk (1961-63)
35.  Lyndon Baines Johnson (Dem.) 1963-69 D.D. Rusk (1963-69)
36.  Richard M. Nixon (Rep.) 1969-74 W.P. Rogers (1969-73), H.A. Kissinger (1973-74)
37. Gerald R. Ford (Rep.) 1974-77 H.A. Kissinger (1974-77)
38.  James E. Carter (Dem.) 1977-81 C.R. Vance (1977-80), E.S. Muskie (1980-81)
39.  Ronald W. Reagan (Rep.) 1981-89 A.M. Haig (1981-82), G.P. Shultz (1982-89)
40. George H. W. Bush (Rep.) 1989-93 J.A. Baker (1989-93)
41. William W. Clinton (Dem.) 1993-2001 W.M. Christoper (1993-97), M. Albright (1997-2001)
42. George W. Bush Jr (Rep.) 2001-09 C.L. Powell (2001-05), C. Rice (2005-09)
44. Barack Hussein Obama (Dem.) 2009- H. Clinton (2009-13), J. Kerry (2013-w tej chwili)

 

Nietypowe sytuacje:

Czterech prezydentów zamordowano w czasie pełnienia urzędu: Abraham Lincoln (1861-1865)
James Abram Garfield (1881)
William McKinley (1897-1901)
John Fitzgerald Kennedy (1961-1963)
Oznacza to, że zamordowano ponad 9% urzędujących prezydentów. Obecnie każdy prezydent USA, także po zakończeniu kadencji, jest chroniony przez Secret Service.

Czterej prezydenci zmarli z przyczyn naturalnych w trakcie pełnienia urzędu: William Henry Harrison (1841)
Zachary Taylor (1849-1850)
Warren Gamaliel Harding (1921-1923)
Franklin Delano Roosevelt (1933-1945)

Jeden prezydent ustąpił ze stanowiska: Richard Milhous Nixon (1969-1974)

Dwaj prezydenci byli poddani procedurze usunięcia z urzędu, ale zostali uniewinnieni przez Senat USA: Andrew Johnson (1865-1869, sądzony w roku 1868)
William Jefferson Bill Clinton (1993-2001, sądzony w roku 1998)

Rodziny z których zarówno ojciec, jak i syn, zostali prezydentami USA?
Dwa razy zdarzyło się, że syn prezydenta USA sam został w przyszłości prezydentem USA. Był to George W. Bush (syn George H.W.) oraz John Quincy Adams (syn Johna Adamsa)

Ciekawostki:

Abraham Lincoln (16) był silnym mężczyzną, który za młodu imał się różnych prac. Był między innymi sklepikarzem, geodetą, prawnikiem i jedynym prezydentem, który był licencjonowanym barmanem.

Benjamin Harrison (23) był prezydentem w latach 1889-1893. Uwielbiał nowosci technologiczne i był pierwszym prezydentem, który nagrał swój głos. Zmodernizował marynarkę wojenną oraz wprowadził oświetlenie elektryczne w Białym Domu. Jednak zarówno prezydent jak i jego żona zbyt bali się elektryczności i nigdy nie dotknęli ręka włączników światła.

 

Zródło: PI, pl.wikipedia.org 
Data: 15-08-2015

 

Wiecej informacji nt USA - PolskiInternet.com

Fakty o USA   — Informacje

USA                  — Linkownia

 

Large Banner Main Page - PolskiInternet.com
 REKLAMA:                                                                           
 

 

  Poprzednia   Do Góry