Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszów, Polska.  
  więcej…
.........................................

Left Banner - PolskiInternet.com
Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Fakty o USA 

Rodzaje Wiz do USA: Imigracyjne i nieimigracyjne ... 


Wizy dajace prawo do wjazdu na teren USA, lub otrzymania legelnego statusu w tym kraju.

 

Sub-page-ad // PolskiInternet.com
 R E K L A M A:

Wyróżniamy 2 rodzje wiz, które możemy otrzymać w ambasadzie lub konsulacie amerykańskim: wizy imigracyjne i nieimigracyjne.

WIZY IMIGRACYJNE
Umożliwiająca osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych wjazdu i podjęcia legalnej pracy na terenie USA. W wiekszości osoby te otrzymają "Zielona Karte".
Są to współmałżonkowie bądz krewni obywateli amerykańskich (lub rezydentów – jeśli złożyli oni petycje na swoich krewnych, a dostępne są dla nich wizy imigracyjne), oraz osoby dla których petycje złożył pracodawca.

Wiza nieimigracyjna jest dokumentem wydawanym przez rząd USA umożliwiającym osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych ubieganie się o pozwolenie na przekroczenie granicy, np. by studiować lub pracować.

WIZY NIEIMIGRACYJNE
Umożliwiająca osobom podróżującym do Stanów Zjednoczonych ubiegania się o pozwolenie na przekroczenie granicy, np. by studiować lub pracować pod pewnymi warunkami. Warunki te sa zalezne od rodzaju wizy jaki dana osoba otrzyma w konsulacie lub ambasadzie,
na przykład:
* B-2 - wiza turystyczna nie pozwala obcokrajowcowi na podjęcie pracy w USA,
* F-1 oraz M-1 - wiza studencka nie pozwala studentowi na przerwanie nauki,
* H-1B - wiza pracownicza nie pozwala obcokrajowcowi na zmiane pracodawcy bez pozwolenia.


 Klasyfikacja wiz nieimigracyjnych:

A-1

A-2

A-3


B-1


B-2

C-1

D-1

E-1

E-2

F-1

F-2

G-1


G-2


G-3


G-4

G-5


H-1B


H-2A


H-2B


H-3


H-4

I


J-1


J-2


K-1K-2


K-3


K-4


L-1


L-2


M-1

M-2

N


NATO

O-1


O-2

O-3


P-1


P-2


P-3


P-4


Q-1

Q-2


R-1

R-2


S-1S-5/S-6

S-7


T

TN

TD


V
Ambasadorowie, ministrowie, dyplomaci wraz z najbliższą rodziną

Pozostali pracownicy rzadowi wraz z najbliższą rodziną

Personel pomocniczy i pomoc domowa dla dyplomaty, asystenci i pracownicy ( wraz z najbliższą rodziną ) posiadaczy wizy A-2

Tymczasowi 'business visitors' - osoby udajace sie w celach biznesowych. Pomoc domowa posiadająca wizę B-1, musi otrzymać od swojego pracodawcy umowę o pracę zgodną z przepisami prawa amerykańskiego.

Tymczasowi turysci

Obcokrajowcy udajacy sie w podróż i przejeżdzający przez USA

Członkowie obsługi morskiej lub powietrznej ( marynarze, piloci itp.)

Handlowcy ( na mocy porozumienia ) oraz ich żony i dzieci

Inwestorzy ( na mocy porozumienia ) oraz ich żony i dzieci

Studenci akademiccy oraz osoby studiujące język

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę F-1

Wyznaczeni rezydenci reprezentujący rząd innego kraju a przybywający do USA aby pracować w międzynarodowych organizacjach, oraz ich pracownicy i najbliższa rodzina

Reprezentanci rządu innego kraju przybywajacy do USA do pracy w organizacjach międzynarodowych wraz z najbliższą rodziną

Reprezentanci rządu innego kraju (oraz ich najbliższa rodzina ) którzy kwalifikowaliby się do otrzymania wizy G-1 badz G-2 z tym wyjatkiem, ze ich rząd nie jest członkiem organizacji międzynarodowej

Urzednicy oraz pracownicy międzynarodowych organizacji wraz z najbliższą rodziną

Osoby pracujące dla przedstawiciela organizacji międzynarodowej, personel ( asystenci ) i pracownicy osób posiadających wizy G-1, G-2, G-3, G-4 wraz z najbliższą rodziną

Obcokrajowcy pracujący w specjalnych zawodach wymagających minimum B.A. ( wyksztalcenie wyższe ) lub też jego ekwiwalent w doświadczeniu w pracy

Tymczasowi pracownicy rolni przybywajacy do USA w związku z tymczasowym zapotrzebowaniem na tego typu pracowników

Tymczasowi pracownicy różnego rodzaju przybywający do USA by wykonywac prace na które jest zapotrzebowanie a jest zbyt mała liczba osób mogących pracowac w tym zawodzie

 
Tymczasowi stażysci

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę: H-1B, H-2A, H-2B, H-3

Reprezentanci zagranicznej prasy ( mediów ) przybywający do pracy wyłącznie w mediach oraz ich najbliższa rodzina

Studenci przybywajacy do USA na wymiane aby uczyć sie, pracować lub odbyć staz jako część programu wymiany młodzieży

Współmałżonkowie lub dzieci posiadaczy wizy J-1

Narzeczeni bądz narzeczone obywateli USA przybywający do Stanów Zjednoczonych w celu zawarcia związku malżenskiego

Dzieci osob posiadających wizę K-1

Współmałżonkowie obywateli USA oczekujący na zaakceptowanie petycji na wizę imigracyjna bądz na możliwość otrzymania "zielonej karty"

Dzieci osób posiadąjacych wizę K-3

Osoby przeniesione ( oddelegowane ) do pracy w tej samej firmie, które są zatrudnione na stanowiskach typu : managerowie bądz osoby ze specjalistyczną wiedzą w danym kierunku

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę L-1

Studneci nieakademiccy lub zawodowi ( vocational )

Najbliższa rodzina osob posiadających wizę M-1

Dzieci pewnych imigrantów specjalnych

Wizy przyznawane pracownikom NATO, ich rodzinom oraz asystentom

Obcokrajowcy wyróżniający się szczególnymi zdolnosciami w nauce, sztuce, edukacji, biznesie oraz sprtowcy

Współpracownicy oraz osoby pracujące wraz z posiadaczami wiz O-1

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę O-1 badz O-2

Międzynarodowi sportowcy ( posiadający na swoim koncie znaczace osiągniecia
sportowe oraz ich trenerzy

Artyści przybywający na zasadzie programu wzajemnej wymiany

Artyści oraz ich dyrygenci ( osoby troszczące sie o nich ) przybywający do USA
aby wystąpic z recitalem / przedstawieniem w grupie

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę P-1, P-2, P-3

Uczestnicy międzynarodowej wymiany kulturalnej

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę Q-1

Obcokrajowcy pracjacy w zawodach religijnych

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę R-1

Obcokrajowcy dostarczający ważnych informacji na temat orgazniacji kryminalnych ( przestepczych ) bądz tychże przedsiewziec

Obcokrajowcy dostarczajacych ważnych informacji związanych z terroryzmem

Współmałżonkowie i dzieci osób posiadających wizę S-1

Kobiety i dzieci, ktore przebywają obecnie w USA, a wcześniej mieli powiązania z przemytnikami narkotyków

Osoby bedące professional związane z NAFTA

Współmałżonkowie i dzieci osob posiadąjacych wizę TN

Współmałżonkowie i dzieci rezydentów USA, którzy czekają od 3 lat na "Zielona karte", a petycja została złożona przed dniem 21 grudnia 2000r.
 


W procedurze wizowej można wyróżnić dwa istotne etapy:

1. Złożenie wniosku wizowego w odpowiedniej ambasadzie lub konsulacie USA za granicą.
2. Przedstawienie wizy inspektorowi imigracyjnemu w miejscu przekraczania granicy USA.

Porady:
Przed podróżą do USA warto zrobić dwie kopie wszystkich ważnych dokumentów, szczególnie paszportu z wizą, umowy o pracę, dokumentu tożsamości. Jeden zestaw dokumentów należy przekazać komuś zaufanemu w kraju. Po przyjeździe do USA i otrzymaniu karty I-94 radzimy zrobić jej kopię na wypadek zgubienia oryginału. Kserokopie powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Wiza – znajduje się w paszporcie i pokazuje Pani/Pana zdjęcie i termin upływu ważności. Gdy wiza traci ważność, nie można wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych do czasu otrzymania nowej wizy.
• W wizie pracowniczej, wpisana będzie nazwa pracodawcy w Stanach Zjednoczonych, który wystąpił o Pani/Pana zatrudnienie.
• Wiza do pracy tymczasowej zezwala jedynie na pracę dla pracodawcy podanego we wniosku wizowym. W rzadkich przypadkach można zmienić pracodawcę.
• Nie znaczy to jednak, że trzeba kontynuować pracę u pracodawcy, który Panią/Pana źle traktuje lub wykorzystuje.

Karta I – 94 - biała karta wydawana podczas wjazdu na terytorium USA. Na karcie I-94 podany jest dopuszczalny okres pobytu w USA. Nie wolno jej zgubić.

Odpowiednio do kategorii przyznanej wizy istnieją środki służące ochronie Pani/Pana praw.

Starając się o wizę, podczas spotkania z amerykańskim urzędnikiem konsularnym uzyskają Państwo potwierdzenie czy kontrakt jest zgodny z prawem amerykańskim. Z wszelkimi pytaniami można zwrócić się do urzędnika konsularnego. Pracodawca nie powinien być obecny na spotkaniu z konsulem.

Jeśli podpisze Pani/Pan kontrakt, który narusza prawa pracownika lub jeśli pracodawca nie wywiązuje się z postanowień kontraktu, należy natychmiast zadzwonić na gorące linie podana ponizej. Otrzymają Państwo pomoc w znalezieniu prawnika, który wyjaśni prawa przysługujące Państwu w zaistniałej sytuacji.

A-3, G-5 oraz B-1 wizy dla personelu pomocniczego i pomocy domowej
Osoba pracująca dla dyplomaty (wiza A-3), przedstawiciela organizacji międzynarodowej (wiza G-5) lub pomoc domowa posiadająca wizę B-1, musi otrzymać od swojego pracodawcy umowę o pracę zgodną z przepisami prawa amerykańskiego.

W umowie muszą zostać zawarte następujące ustalenia:
• pracodawca uznaje, ze nie może zatrzymać paszportu, umowy o pracę czy innej własności pracownika;
• pracodawca stwierdza, że będzie przestrzegał wszystkich przepisów prawa amerykańskiego;
• informacje o wysokości i systemie wypłaty wynagrodzenia;
• opis obowiązków, ilość godzin pracy w tygodniu, przysługujące dni wolne od pracy, zwolnienia i urlopy.

Należy upewnić się, że rozumie Pani/Pan postanowienia kontraktu. Osoby, które nie rozumieją języka, w którym sporządzony jest kontrakt, powinny zwrócić się do zaufanej osoby z prośbą o przeczytanie kontraktu w zrozumiałym dla nich języku. Nie wolno podpisywać dokumentu, którego się nie rozumie.

Starając się o wizę, podczas spotkania z amerykańskim urzędnikiem konsularnym uzyskają Państwo potwierdzenie czy kontrakt jest zgodny z prawem amerykańskim. Z wszelkimi pytaniami można zwrócić się do urzędnika konsularnego. Pracodawca nie powinien być obecny na spotkaniu z konsulem.

Jeśli podpisze Pani/Pan kontrakt, który narusza prawa pracownika lub jeśli pracodawca nie wywiązuje się z postanowień kontraktu, należy natychmiast zadzwonić na gorące linie podane w tej broszurze. Otrzymają Państwo pomoc w znalezieniu prawnika, który wyjaśni prawa przysługujące Państwu w zaistniałej sytuacji.


H-1B i H-1B1 wizy dla osób wykonujących zawody specjalistyczne
• Osoby jadące do Stanów Zjednoczonych, by wykonywać prace specjalistyczne lub pracować, jako model/ka, uzyskają więcej informacji na temat swoich praw i możliwości zmiany pracodawcy odwiedzając stronę www.travel.state.gov.

H-2A wiza dla tymczasowych pracowników zatrudnionych w rolnictwie
• Osoby, które będą tymczasowo zatrudnione w rolnictwie, muszą otrzymać na piśmie warunki swojego zatrudnienia nie później niż pierwszego dnia pracy. Taki dokument musi zawierać szczegółowe informacje o świadczeniach, wypłatach, zakwaterowaniu, godzinach pracy, dofinansowaniu przez pracodawcę przejazdów do pracy.
• Mają Państwo prawo do wynagrodzenia na poziomie takim samym lub przewyższającym stawkę, którą określają przepisy rządowe. Stawka ta obowiązuje w przypadku wynagrodzenia za godzinę lub od sztuki/czynności.
• Nie musi Pani/Pan opłacać stawek ubezpieczenia społecznego w USA ani należności firmie rekrutującej w swoim kraju.
• Pracodawca musi zapewnić schludne i bezpieczne darmowe zakwaterowanie.
• Pracodawca musi zwrócić koszty transportu z kraju zamieszkania do miejsca zatrudnienia, ale tylko w przypadku, gdy przepracuje Pani/Pan połowę czasu określonego w kontrakcie. Po zakończeniu całego okresu trwania kontraktu pracodawca musi sfinansować podróż powrotną do domu.
• Ma Pani/Pan zagwarantowane zatrudnienie przez przynajmniej ¾ czasu trwania kontraktu, o ile pracownik amerykański nie zostanie zatrudniony w to miejsce w pierwszej połowie trwania kontraktu.


H-2B wiza dla pracowników tymczasowych zatrudnionych poza rolnictwem
• Pracownicy tymczasowi zatrudnieni poza rolnictwem maja prawo do zapłaty równej lub przewyższającej obowiązującą stawkę wynagrodzenia, ustaloną przynajmniej na poziomie (lub powyżej) federalnej, stanowej czy lokalnej stawki minimalnej. Stawka ta obowiązuje zarówno w przypadku stawki godzinowej, jak i stawki od sztuki.
• Pracodawca musi pokryć koszty powrotu do domu, jeśli Pani/Pana praca będzie skończona przed upływem terminu kontraktu lub też w przypadku zwolnienia z powodów wynikających z działaności firmy, ale niezwiązanych z oceną wypełniania przez Panią/Pana swoich obowiązków.
• Zazwyczaj warunki Pani/Pana zatrudnienia będą odpowiadały warunkom, na jakich zatrudniani są pracownicy amerykańscy w tym regionie.
• Nigdy nie należy wnosić żadnych opłat pośrednikowi pracy w kraju.

J-1 wiza dla podróżujących w ramach programu wymiany
• Program wymiany musi trwać co najmniej trzy tygodnie, o ile nie jest finansowany przez rząd federalny. Formularz DS-2019, podstawowy dokument wymagany, by starać się o wizę „J” zawierać będzie informacje o rodzaju programu i czasie jego trwania. W zależności od rodzaju programu wymiany inne dokumenty i/lub kontrakty mogą zawierać warunki Pani/Pana programu.
• Oferta sponsora musi być dokładna i wyjaśniać wszystkie koszty, warunki i ograniczenia programu wymiany.

Sponsor musi również objaśnić i przekazać Pani/Panu informacje o:
• programie J-1 oraz opis konkretnego programu, w którym Pani/Pan uczestniczy wraz z jego zasadami;
• podróży i wjeździe na terytorium USA;
• mieszkaniu;
• opłatach, kosztach, w tym kosztach utrzymania, opieki zdrowotnej, ubezpieczenia;
• życiu i obyczajach w USA;
• miejscowych zasobach;
• adresie sponsora oraz nazwisko i numer telefonu osoby, która odpowiada za Panią/Pana w USA, kontakt do Biura Programów Wymiany Departamentu Stanu oraz
• broszurze informacyjnej Biura Wymiany Departamentu Stanu;
• jeśli przyjeżdża Pani/Pan w ramach programu Summer Work Travel nie mając zapewnionego wcześniej zatrudnienia i w ciągu tygodnia od przylotu nie udało się Pani/Panu znaleźć pracy, sponsor zobowiązany jest pomóc w jej znalezieniu oraz dopilnować, by uzyskiwane zarobki i świadczenia odpowiadały tym, jakie otrzymują pracownicy amerykańscy za tę sama pracę.

Jeśli Pani/Pana wiza J-1 wydana jest w związku ze szkoleniem lub stażem:
• sponsor musi przeprowadzić z Panią/Panem rozmowę osobiście, telefonicznie lub przy użyciu kamery internetowej;
• sponsor musi mieć przygotowany formularz DS-7002, tzw. Plan Uczestnictwa w Szkoleniu/Stażu, zanim zostanie złożony wniosek wizowy. Formularz ten zawiera pisemne oświadczenie dotyczące stypendium, jakie zostanie wypłacone oraz streszczenie celów programu szkoleniowego;
• sponsor musi dostarczyć pisemne zestawienie kosztów i opłat, które musi Pani/Pan pokryć i szacunkowe informacje nt. kosztów utrzymania w USA;
• szkolenie/staż musi mieć wymiar co najmniej 32 godzin tygodniowo, oraz
• jeśli szkolenie/ staż ma związek z rolnictwem, to płaca i warunki pracy muszą być zgodne z wymogami federalnymi dla pracowników w rolnictwie;
• sponsor musi dopilnować, by miał Pan/Pani ubezpieczenie zdrowotne, ale nie ma obowiązku jego zorganizowania ani opłacenia;
• osoby pracujące w USA muszą wystąpić o i otrzymać własny numer ubezpieczenia Social Security, a pracodawca musi zgłaszać składki i zaliczki na podatek używając tego numeru.

Żona/mąż oraz nieletnie dzieci, które przyjechały z wiza J-2 mogą wystąpić o pozwolenie na pracę, pod warunkiem, że dochód ten nie jest potrzebny do pokrycia kosztów Pani/Pana utrzymania.

Istnieje wiele praw, które chronią Panią/Pana bez względu na status wizowy. Jeśli któreś z tych praw zostanie pogwałcone, może Pani/Pan zgłosić to organom ścigania. W większości przypadków można wnieść sprawę do sądu w celu pokrycia poniesionych strat, nie obawiając się ukarania.

Przybywając do Stanów Zjednoczonych aby podjąć tymczasowo pracę lub studia gdyby wystąpiły jakies problemy, powinni Państwo pamiętać o swoich prawach i możliwości uzyskania pomocy.

Mają Państwo prawo:
• być sprawiedliwie traktowani i godziwie wynagrodzeni;
• nie być przetrzymywanymi w pracy wbrew własnej woli;
• zachować własny paszport i inne dokumenty tożsamości;
• złożyć doniesienie o wykorzystywaniu lub nadużyciach bez obawy odwetu;
• zwrócić się z prośbą o pomoc do związków zawodowych, organizacji zajmujących się prawami imigrantów i prawem pracy oraz innych organizacji;
• dochodzić sprawiedliwości w sądach amerykańskich.

Przypadki złego traktowania lub łamania praw można zgłaszać dzwoniąc na podane bezpłatne numery:

1-888-373-7888 -- Krajowe Centrum Informacji nt. Handlu Ludźmi – bezpłatna, czynna całą dobę gorąca linia, prowadzona przez organizację pozarządową.

1-888-428-7581 -- Linia Interwencyjna Grupy Zadaniowej ds. Handlu Ludźmi i Wykorzystywania Pracowników - prowadzona przez amerykański Departament Sprawiedliwości, czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 czasu wschodnioamerykańskiego.

911 -- W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy dzwonić pod numer interwencyjny.


Opracowano na podstawie Prawa Federalnego USA, Prawo Publiczne 110-457. Rząd USA ma na względzie poszanowanie praworządności i ochrony godności wszystkich, którzy przyjeżdżają do tego kraju. Rząd USA jest zaangażowany w zwalczanie handlu ludźmi i naruszania prawa pracy. Informacje @ Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.
 

Więcej informacji o rodzajach wiz i procedurach wjazdu na terytorium USA można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu: www.Travel.State.gov.

 

Zródło: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie 
Data: 01-08-2015

 

Wiecej informacji nt USA - PolskiInternet.com

Fakty o USA   — Informacje

USA                  — Linkownia

 

 

Large Banner Main Page - PolskiInternet.com
 REKLAMA:                                                                           
 

 

  Poprzednia   Do Góry