Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszów, Polska.  
  więcej…
.........................................

Left Banner - PolskiInternet.com
Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Fakty o Polsce 

Informacje o  Polsce ... 

Polska - Rzeczpospolita Polska (ang. Poland, Polish Republic) jest to państwo leżące w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Od zachodu graniczy z Niemcami, od południa z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, od północnego wschodu z Litwą od północy z Rosją poprzez jednostkę administracyjną o nazwie obwód kaliningradzki.  


Istnieje kilka teorii na powstanie nazwy Polska. Według jednej z teorii nazwa ta wywodzi się od plemienia Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski, natomiast według innej ziemia Polan była nazywana ziemią polską, co oznaczało ziemię polną. W ten sposób powstała nazwa Polska. W przeszłości używano łacińskich określeń terra Polonia – ziemia Polska lub Regnum Polonia – Królestwo Polskie.

Wideo o Polsce - PolskiInternet.com
Flaga | FlagGodło | Coat of arms


[ Polska jest Piękna | Poland is Beautiful - Bogaczewicz Film Studio www ]


                                                                  Polecamy na linii różne widea nt. Polski »


W Polsce mieszka ponad 38,5 miliona ludzi, i panstwo to zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a 6. w Unii Europejskiej.


Sub-page-ad // PolskiInternet.com
 R E K L A M A:

Język:
Polacy posługują się językiem polskim zaliczanym do rodziny języków słowiańskich. W hotelach oraz miejscach turystycznych mozna porozumiec sie rowniez w jezyku angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Godło:
Orzeł biały na czerwonym tle.

Flaga:
Kolor: Biały-na górze i Czerwony-na dole.

Hymn:
Mazurek Dąbrowskiego: Jeszcze Polska nie zginęła...
>> słowa hymnu
>> historia hymnu

Lokalizacja:
Środkowa Europa.

Stolica:
Warszawa

Większe miasta:
Warszawa, Łódź, Kraków.

Organy Przedstawicielskie:
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie na czele jest:
Prezydent - Bronislaw Komorowski od 2010r.-2015, od roku 2015 Andrzej Duda (sprawdz informacje na stronie: www.prezydent.pl)

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybieranego w wyborach powszechnych trwa 5 lat od dnia zaprzysiężenia.

Obszar:
powierzchnia ogólna kraju .................................... 312,685 km2 (120,727sqm)
obszar lądowy włącznie z wodami śródlądowymi .......... 311,904 km2
morskie wody wewnętrzne .......................................1,991 km2
morze terytorialne ................................................ 8,682 km2
Powierzchnia ogólna kraju przyjęta według podziału administracyjnego wynosi 312,685 km2 i obejmuje obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi - 311,904 km2 oraz część morskich wod wewnętrznych - 781 km2, tj.: Zalwewu Wislanego wraz z portami - 303 km2, Zalewu Szczecinskiego wraz z: jez. Nowowarpienskim, jez. Wicko Wielkie, Zalewem Kamieńskim i portami - 466 km2 oraz portów Zatoki Gdanskiej oraz portów granicznych - 12 km2.

Struktura terytorialna:
Liczba gmin ...................................................... 2489
Liczba powiatów/miast na prawach powiatów .............. 308/65
Liczba województw ............................................. 16
Z dniem 1 Stycznia 1999 r. wprowadzono nowy zasadniczy trojstopniowy podział terytorialny panstwa, którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Utworzono 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz 16 wojewodztw. Bez zmian pozostal podzial na gminy, których było 2489. Jednostkami pomocniczymi w gminach są m.in. solectwa, według stanu w dniu 31 XII 1999r. było 40057 solectw.
 

Granice:
Długość Granicy Panstwowej ...... 3495 km
Długość Granicy Morskiej ............ 440 km

z Rosją ............. 210 km
z Litwą ............. 103 km
z Białorusią ........ 416 km
z Ukrainą .......... 529 km
ze Słowacją ....... 541 km
z Czechami ........ 790 km
z Niemcami ........ 467 km

Najwyższy szczyt górski:
Rysy .............. 2499 m

Ludność:
stan ludności w 2000 r. ......... 38,646,023
stan ludności w 1999 r. ......... 38,183,000
stan ludności w 1990 r. ......... 35,735,000
stan ludności w 1980 r. ......... 32,658,000
stan ludności w 1970 r. ......... 29,795,000

Żywotność Społeczeństwa:
Mężczyźni ... 68,8
Kobiety ...... 77,5
Prawie 80% zgonów w Polsce powstaje w następstwie chorob cywilizacyjnych, tj. w wyniku chorób układu krażenia (ok. 50%), nowotworów złośliwych (ok. 20%) oraz urazów i zatruć (ok 7%). Z kolei najczęstsze przyczyny zgonów niemowląt to stany chorobowe powstałe w okresie okołoporodowym (ponad 50%) oraz wady rozwojowe wrodzone (ok. 30%).

Wyznania Religijne:
Kosciół Katolicki ............................. 92% (praktykujących 75%)
Prawosławne, Protestanckie i inne ........ 3%
Niereligijnych ................................. 5%

Pieniądz:
1 złoty (ZL) = 100 groszy

Wymiana waluty:
Wymiana złotych (Zł) za Dolar Amerykanski: US$1.00 = 3.70zl (Czerwiec, 2015r.), 3.14zl (2006r.), 4.3455zl (2000r.), 4.1696zl (Grudzien 1999r.), 3.9671zl (1999r.), 3.4754zl (1998r.)

Narodowe Święta:
  3 Maj         -- Konstytucja 3 Maja (1791)
11 Listopad -- Dzień Niepodłeglości (1918)

Podział administracyjny Polski:
Podział administracyjny państwa na mniejsze jednostki jest naturalny i niezbędny ze względu na wygodę gospodarowania i zarządzania zasobami. Podział zmieniał się wielokrotnie, od II wojny światowej reformy miały miejsce w latach: 1946, 1950, 1957, 1975 oraz obecny trójstopniowy podział administracyjny obowiązuje od 1 stycznia 1999.

W Polsce struktura podziały na jednostki administracyjne i ich liczbę przedstawia się następująco:

 •       16 województw
 •     314 powiatów (za miasto powiatowe uważa się zazwyczaj jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców 
             powyżej 10 tysięcy,  powiązaną funkcjonalnie z przynależnymi gminami)
 •       65 miast na prawach powiatu
 •   2478 gmin (z czego 577 to gminy miejsko-wiejskie, 1594 to gminy wiejskie, a pozostałe 242 to gminy miejskie)
 • 56587 miejscowości wiejskich.

Województwa:

 • Województwo dolnośląskie, stolica — Wrocław. Jako miasta na prawach powiatu wyodrębniono: Legnicę, Wrocław, Jelenią Górę, Wałbrzych; obejmuje Nizinę Śląską i Sudety
 • Województwo kujawsko-pomorskie, Dwustoliczność: Bydgoszcz (Urz Wojewódzki) Toruń (Urz Marszałkowski). Miasta na prawach powiatu to Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz Włocławek; obejmuje Pojezierze Wielkopolskie, część Pojezierza Pomorskiego oraz Kujawy. 
 • Województwo lubelskie, stolica — Lublin. Miasta na prawach powiatu: Zamość, Lublin, Chełm, Biała Podlaska, obejmuje: Polesie Lubelskie, Wyżynę Lubelską,  Roztocze. 
 • Województwo lubuskie, stolica — Gorzów Wielkopolski. Miasta na prawach powiatu: Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski, obejmuje: zachodnie rejony Polski, dolinę Odry, Warty. 
 • Województwo łódzkie, stolica — Łódź. Miasta na prawach powiatu: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, zajmuje pas Nizin Środkowopolskich; 
 • Województwo małopolskie, stolica — Kraków. Miasta na prawach powiatu: Tarnów, Nowy Sącz, Kraków, obejmuje dorzecze Wisły, Podhale, Karpaty. 
 • Województwo mazowieckie, stolica — Warszawa, która jest miastem stołecznym. Miasta na prawach powiatu: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka, obejmuje Nizinę Mazowiecką; 
 • Województwo opolskie, stolica —  Opole. Miasta na prawach powiatu: Opole; obejmuje część Sudetów, Niziny i Wyżyny Śląskiej. 
 • Województwo podkarpackie, stolica — Rzeszów. Miasta na prawach powiatu: Krosno, Tarnobrzeg, Przemyśl, Rzeszów, obejmuje Beskid Niski, Kotlina Sandomierska, Karpaty; tereny zalesione. 
 • Województwo podlaskie, stolica Białystok. Miasta na prawach powiatu: Suwałki, Łomża, Białystok; obejmuje Pojezierze Suwalskie, Nizinę Podlaską. Charakteryzuje się dużą lesistością — Puszcza Białowieska, Augustowska, Knyszyńska; 
 • Województwo pomorskie, stolica — Gdańsk. Miasta na prawach powiatu: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, obejmuje Żuławy Wiślane, pas pobrzeża. 
 • Województwo śląskie, stolica — Katowice. Miasta na prawach powiatu: Katowice, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie, Jaworzno, Mysłowice, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory, obejmuje Wyżynę Śląską, Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskid Śląski i Żywiecki. 
 • Województwo świętokrzyskie, stolica — Kielce. Miasta na prawach powiatu to Kielce, obejmuje Wyżynę Kielecko-Sandomierską, Góry Świętokrzyskie, Nieckę Nidy. 
 • Województwo warmińsko-mazurskie, stolica Olsztyn. Miasta na prawach powiatu: Elbląg i Olsztyn, obejmuje Pojezierze Mazurskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie aż po Żuławy; 
 • Województwo wielkopolskie, stolica —  Poznań. Miasta na prawach powiatu: Konin, Poznań, Leszno, Kalisz, obejmuje zachodnią część Niżu Polskiego. 
 • Województwo zachodniopomorskie, stolica — Szczecin, obejmuje  pobrzeże i południową część Pojezierza Pomorskiego. Miasta na prawach powiatu to Koszalin, Szczecin i Świnoujście, wyodrębniono 17 powiatów.


Lista podzialu administracyjnego Polski na wojewodztwa, gdzie  każdy powiat oznaczono dwuliterowym skrótem województwa.

Skróty nazw województw
dolnośląskie
KP kujawsko-pomorskie
LB lubelskie
LS lubuskie
ŁD łódzkie
MP małopolskie
MZ mazowieckie
OP opolskie
PK podkarpackie
PL podlaskie
PM pomorskie
ŚL śląskie
ŚK świętokrzyskie
WM warmińsko-mazurskie
WP wielkopolskie
ZP zachodniopomorskie

 


Pogoda w Polsce czasami zmienia się  bardzo szybko. 

Polska należy do Unii Europejskiej, NATO oraz innych swiatowych organizacji.

Zródło: PI 
Data: 15-06-2015

 

Wiecej informacji - PolskiInternet.com

Fakty o Polsce                                 — Informacje

Miasta i Miejscowości w Polsce      — Połączenia Online

Turystyka                                        — Informaje Turystyczne

Wizytówka                                       — Polonijne Biznesy

 

 

Large Top Banners - PolishInternet.com

 

  Poprzednia   Do Góry
 
Dolne Menu - PolskiInternet.com

Strona Główna   ||   Dodaj Naszą Stronę  |  Kontakt  |  Redakcja  |  Zamów Reklamę  |  Zamów Ogłoszenie  |  Zgłoś Konkurs  |  Indeks Strony  |  Patroni i Partnerzy  

Copyright - PolskiInternet.com
Inne języki: English Version  
 
Copyright (c) 1998 - 2023 PolskiInternet.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Member of PolMedia.us Marketing Group.