Menu

Lewe Glowne Menu - PolskiInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

 

Sprzedaż: Działki

Lutoryż, Rzeszów, Polska.  
  więcej…
.........................................

Top Menu - PolskiInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Najnowsza oferta - Polskiinternet.com
Oferta »  Rabat 10% jeżeli zamieścisz reklamę w tym tygodniu. Więcej tutaj.
Szukaj - PolskiInternet.com

Sport 

Stadion Narodowy w Warszawie ...

Sponsor Główny

 

 

Narodowe Centrum Sportu, zaprasza podmioty zainteresowane zakupem prawa do nazwy Stadionu Narodowego w Warszawie i uzyskania statusu Sponsora Głównego Stadionu do składania zgłoszeń.

Proces wyboru Sponsora Głównego Stadionu Narodowego w Warszawie podzielony zostal na dwa etapy.
Pierwszy etap polega na przyjmowaniu zgłoszeń firm zainteresowanych zakupem prawa do nazwy Stadionu. Następnie podmiotom tym zostanie przedstawiona kompleksowa oferta wraz z pakietem sponsorskim. W drodze negocjacji zostanie wyłoniony Sponsor – powiedział Rafał Kapler, Prezes NCS. - Ponieważ Stadion Narodowy w Warszawie jest największą areną sportowo – widowiskową w Polsce, cieszącą się dużym prestiżem, z bardzo szybko umacniającą się marką, spodziewamy się zadawalającego kontraktu – dodał. Sponsor Główny Stadionu Narodowego w Warszawie będzie uprawniony m.in. do ustalenia wspólnie z Narodowym Centrum Sportu oficjalnej nazwy Stadionu i oficjalnego logo Stadionu, korzystania z oficjalnej nazwy i logo Stadionu, pomieszczeń i powierzchni na Stadionie oraz nośników reklamowych na Stadionie.

Zgłoszenie zainteresowania udziałem w postępowaniu należy składać wraz z określeniem opcji wyboru nazwy i znaku graficznego: połączenie nazwy i znaku graficznego Sponsora z nazwą i znakiem graficznym „Stadion Narodowy w Warszawie” lub nadanie nazwy własnej Stadionowi oraz określeniem czasu trwania umowy 5 lub 10 lat. Ponad to należy dostarczyć potwierdzenie, że w ostatnim zakończonym roku obrotowym zainteresowana firma osiągnęła przychody ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000.000 zł (jeden miliard złotych) lub równowartości tej kwoty wyrażonej w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia i dane teleadresowe wnioskodawcy wraz z adresem e-mail. Podmiotom, które zgłosiły zainteresowanie udziałem w postępowaniu, przekazane zostaną regulamin postępowania i istotne postanowienia umowy. Zgłoszenie zainteresowania udziałem w postępowaniu należy składać w terminie do 26 kwietnia br. w siedzibie spółki Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o., Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa lub faksem na numer + 48 22 517 94 35. Dodatkowe informacje na temat postępowania można uzyskać w spółce Narodowe Centrum Sportu pod adresem e-mail: sprzedaz@ncs2012.pl Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze ogłoszenie, jak również składane zgłoszenia zainteresowania udziałem w postępowaniu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Link skrócony: www.stdn.pl/cbb66

Więcej informacji na oficjalnej stronie www.stadionnarodowy.org.pl/Zródło: PI 
Data: 1-04-2014

 

Wiecej informacji - PolskiInternet.com

Sport      — Indeks

Sport      — Ciekawe połączenia

 

Large Top Banners - PolishInternet.com
Royal Wawel w Chicago

 

  Poprzednia   Do Góry
 
Dolne Menu - PolskiInternet.com

Strona Główna   ||   Dodaj Naszą Stronę  |  Kontakt  |  Redakcja  |  Zamów Reklamę  |  Zamów Ogłoszenie  |  Zgłoś Konkurs  |  Indeks Strony  |  Patroni i Partnerzy  

Copyright - PolskiInternet.com
Inne języki: English Version * Czech * French * German * Hindi * Italian * Greek * Russian * Spanish * Swedish * Ukrainian
 
Copyright (c) 1998 - 2019 PolskiInternet.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.  Member of PolMedia.us Marketing Group.