Strona Wejściowa
Egzamin
Uprawnienia
Wymagania
Kurs na Linii
ZBIÓR WIEDZY O USA

Wymaganej do Egzaminu na Obywatelstwo Amerykańskie
Witamy w Ameryce i Zyczymy Powodzenia

Każdy kto urodził się na terenie Stanów Zjednoczonych jest automatycznie obywatelem amerykańskim. Natomiast poprawka do Konstytucji #14, wprowadzona w 1868 roku umożliwia uzyskanie obywatelstwa amerykańskiego poprzez naturalizacje (przyjęcie obywatlestwa). Procesowi naturalizacji podlegają obcokrajowcy, którzy wcześniej byli rezydentami USA i posiadali zieloną kartę przez co najmnej 5 lat. Natomiast dla osób, które otrzymały pobyt stały poprzez małżeństwo z obywatelem amerykańskim, okres ten wynosi 3 lata, pod warunkiem że to małżeństwo dalej trwa. Jeżeli nastąpił rozpad małżeństwa, poprzez rozwód, smierć lub separacje, okres ten wynosi rownież 5 lat.


Wymagania...

Każdy ubiegający sie o obywatelstwo amerykańske musi spełnić kilka warunków, takich jak:

 • Musi mieć ukończone 18 lat.

 • Mieszkać w USA przez więcej niż połowe piecio lub trzyletniego okresu wymaganego do ubiegania się o obywatelstwo (okres wyżej wymieniony).

 • Wykazać się czystym rekordem, oznacza to że:
  - Osoba nie kłamala starając się o pobyt stały w Stanach Zjednoczonych.
  - Nadal pozostaje lub pozostawała w związku małżeńskim tylko z jedną osobą.
  - Wypełniała legalnie roczne podatki za każdy przepracowany rok w USA.
  - Nie była lub nie jest zamieszaną w działalność nielegalną zwiazaną z narkotykami, prostytucją lub hazardem.
  - Nie popełniła przestępstwa kryminalnego (jest jednak lista przestepstw, które mogą doprowadzić do odrzucenia aplikacji).

 • Zdać egzamin z historii i struktury rządu Stanów Zjednoczonych w języku angielskim.

 • Mężczyźni pomiędzy 18 i 26 rokiem życia muszą udowodnić, że zarejestrowali się do służby wojskowej w Selective Service pokazujac numer. Dotyczy to również meżczyzn powyżej 26 rokiem życia, jeżeli przybyli do Stanów Zjednoczonych w okresie 18 - 26 rokiem życia.
  (Każdy Mężczyzna, ktory mieszkal lub mieszka w Stanach Zjednoczonych przez jakikolwiek okres między swymi 18 a 26 urodzinami musi byc zarejstrowany w systemie Selective Service. Zwolnieni od tego obowiazku są mężczyzni, którzy przyjechali do USA po ukończeniu 26 roku życia. Można zarejstrować się w każdym urzędzie pocztowym lub za pośrednictwem internetu wypełniając formularz po angielsku, naciśnij tutaj.
  Jezeli petent ma obowiązek rejestracji, a nie uczynił tego przed ukoczeniem 26 lat, to powinien: podjąć nastepujące kroki:
  1. Zadzwonić po angielsku na telefon: 1-847 688-6888 (urodzeni po 31 grudnia 1959) lub 1-703 605-4047 (urodzeni przed 29 marca 1957) i wypełnić kwestionariusz Selective Service.
  2. Otrzymać list od Selective Service "Status information letter" oraz
  3. Wyslać list "Status information letter" do urzędu imigracyjnego razem z wnioskiem o nturalizacje.)


Do Góry
ŻYCZYMY POWODZENIA !


www.PolskiInternet.com Strona została modyfikowana: 25 Sierpnia, 2014 r.