Zmiany orla na przestrzeni lat

  Flaga
  Hymn Polski
  Przykłady
  Zmiany Orła

Godlo w Dziejach Polski

Hymn Polski...

Hymn jest to uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy/państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiąca odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażająca uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji danego narodu.

 Historia    Tekst Oryginalny   |  Tekst Oficjalny  Józef Wybicki



Tekst O
ryginalny:

Mazurek Dąbrowskiego - Józef Wybicki

  Jeszcze Polska nie umarła,
  Kiedy my żyjemy.
  Co nam obca moc wydarła,
  Szabla odbierzemy.

  Marsz, marsz, Dąbrowski,
  Do Polski z ziemi włoskiej,
  Za Twoim przewodem
  Złaczem sie z narodem.

  Jak Czarniecki do Poznania
  Wracał się przez morze,
  Dla ojczyzny ratowania
  Po szwedzkim rozbiorze.

  Marsz, marsz, Dąbrowski...

  Przejdziem Wisłe, przejdziem Warte,
  Bedziem Polakami,
  Dał nam przykład Bonaparte,
  Jak zwyciężać mamy.

  Marsz, marsz, Dąbrowski...

  Niemiec, Moskal nie osiędzie,
  Gdy jawszy pałasza,
  Hasłem wszystkich zgoda będzie
  I ojczyzna nasza.

  Marsz, marsz, Dąbrowski...

  Juz tam ojciec do swej Basi
  Mówi zapłakany:
  "Słuchaj jeno, pono nasi
  Bija w tarabany."

  Marsz, marsz, Dąbrowski...

  Na to wszystkich jedne głosy:
  "Dosyc tej niewoli!
  Mamy racławickie kosy,
  Kosciuszke, Bóg pozwoli."

  Marsz, marsz, Dąbrowski...



Tekst oficjalny hymnu: Tutaj



Polski Hymn Narodowy jest to "Pieśn legionów polskich we Włoszech", zw. z czasem "Mazurek Dąbrowskiego", która została napisana przez Józefa Wybickiego w Reggio (Włochy) między 16 a 19 lipca 1797 r. dla uświętnienia uroczystości pożegnania odchodzących z miasta legionistów. 

Została również w tym czasie po raz pierwszy odśpiewana (prawdopodobnie przez autora) na przyjętą melodie ludową (autorstwo muzyki długo mylnie przypisywano Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu). 

Marsz był dostosowany do melodii ludowego mazura podlaskiego, gdzie przyją się natychmiast dzięki trafnemu połaczeniu pierwiastków profetycznych z elementami pobudki żołnierskiej.

...więcej historii tutaj

Strona Poprzednia | Wróć do Góry

Copyright © Polskiinternet.com