Zmiany orla na przestrzeni lat

  Flaga
  Hymn Polski
  Przykłady
  Zmiany Orła

Godlo w Dziejach Polski

Zmiany Orła...

Godło państwowe z czasów Jagiellonów:


 
  Przykład # 13 


Zmiany orła  |  nastepny przykład >>
1  |  2  | 3 |  4 |  5 |  6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31|


Władca/Król

Przykład i krótki opis

Początki dynastii Jagiellonów w Polsce:
Kazimierz Wielki zmarł, nie pozostawiając po sobie potomka, który mógłby zasiąść na polskim tronie. Zgodnie z umową zawartą z królem węgierskim, następcą Kazimierza został panujący na Węgrzech Ludwik z dynastii Andegaweńskiej. Już wcześniej zapewnił on sobie poparcie małopolskich możnowładców (wydając przywilej w Budzie w 1356r.). Pomimo działań opozycji Ludwik koronował się i objął władzę w Polsce. Jego rządy w Polsce nie cieszyły się popularnością wśród polskiego społeczeństwa. Prowadził on politykę korzystną dla dynastii Andegawenów. Nowy król całkowicie zrezygnował z roszczeń do Śląska. Nie podjął również starań o odzyskanie Pomorza Gdańskiego, chcąc zachować dobre stosunki z Zakonem Krzyżackim, który stawał się w tym okresie europejską potęgą militarną. W Polsce sprawami państwa kierowała jego matka Elżbieta Łokietkówna.
Dla króla bardzo ważną sprawą było zapewnienie sukcesji jednej ze swoich córek – Marii, lub jej młodszej siostrze Jadwidze. Aby tego dokonać musiał stworzyć dobre stosunki z warstwą społeczną mającą istotny wpływ na politykę społeczną, czyli ze szlachtą. Na zjeździe w Koszycach w 1374 Ludwik wydał przywilej, w którym zwalniał szlachtę z podatków z wyjątkiem dwóch groszy z łanu chłopskiego, na nowy podatek król musiał uzyskać jej zgodę, gwarantował wykup szlachcica z niewoli, obsadzanie urzędów jedynie Polakami osiadłymi na danym terenie, oraz zwrot kosztów poniesionych w wyniku wypraw zagranicznych. W zamian za uzyskane przywileje, uczestnicy zjazdu zgodzili się poprzeć plany sukcesyjne Ludwika. Po śmierci króla w 1382r. następstwem tronu polskiego zainteresowali się Krzyżacy, Luksemburczycy, oraz książęta Rzeszy. Panowie krakowscy poparli młodszą córkę Ludwika Jadwigę, Wielkopolanie zaś wysunęli kandydaturę Siemowita IV na jej męża. Siemowit wkroczył do Wielkopolski, próbując zdobyć koronę, jednak dzięki interwencji możnowładców, został zmuszony do rezygnacji. W 1384, kiedy Jadwiga przybyła do Krakowa, postanowiono wybrać dla niej kandydata na męża, gdyż panowie krakowscy wymogli zerwanie zaręczyn Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem. Państwo potrzebowało władcy, który lepiej zatroszczyłby się o jego dobro. Wybór padł na Wielkiego Księcia Litewskiego – Jagiełłę, syna Olgierda. Dnia 14 sierpnia 1385r. w Krewie Jagiełło zaakceptował warunki małżeństwa z Jadwigą. Wydarzenie to zapoczątkowało 186 letni okres panowania Jagiellonów w Polsce (1386–1572), zaś oba państwa, Polska i Litwa rozpoczęły okres swojej największej świetności.

 Godło państwowe z czasów Jagiellonów


  Wróć do Góry | Strona Główna | Zbiór Przykładów | Poprzedni Przykład | Nastepny Przykład

Copyright © Polskiinternet.com