Loteria Wizowa DV w USA
              Mieszkaj i Pracuj w Stanach Zjednoczonych


   Strona Główna

 

  Pytania i Odpowiedzi

 

  Składanie Zgłoszeń

 

  Usługi i Cennik

 

  Warunki i Wymagania

 

  Zdjęcie - Wymagania


 

  Wyniki Loterii DV-2019

 

  Wyniki Loterii DV-2018

 

  Wyniki Loterii DV-2017


  Chech Version
  English Version
  French Version
  German Version
  Greek Version
  Lithuanian Version
  Russian Version

 

 

 

 

DV-2019 Diversity Visa Program
"WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI"

OKAZJA - Do wylosowania jest do 50,000 "Zielonych Kart" !

WYNIKI LOTERII DV-2017 - TRWAJĄCEJ W ROKU 2015:

Okres rejestracyjny Programu Loterii Wizowej DV-2017 trwał między czwartkiem, 1 października 2015 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST), czyli o 18:00 czasu polskiego, a wtorkiem, 3 listopada 2015 r., godz. 12:00 w południe czasu wschodnioamerykańskiego (EST), czyli o 18:00 czasu polskiego. 

Po wypełnieniu takiego zgłoszenia otrzymałeś/aś stronę potwierdzającą wraz z Twoim numerem, która należało zaoszczedzić i zachować, ponieważ uczestnik loterii musi posiadać numer potwierdzenia (confirmation #), aby sprawdzić informacje loteryjne w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check). Jeżeli zgubisz ten numer to niestety nie ma żadnej możliwości jego odzyskania. W żaden sposób nie będzie można sprawdzić wyników loterii. Oprócz tego potrzebny będzie rok urodzenia oraz nazwisko (w takiej formie jak wpisywaliśmy w formularzu).

Losowanie uczestników:

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV - 2017, będą musiały odwiedzić stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2017, aby sprawdzić, czy zostały wylosowane. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie możliwe począwszy od 3 maja 2016 r. na stronie E-DV www.dvlottery.state.gov przynajmniej do 30 wrzesnia 2017 r.

Prosimy nie używać polskiej czcionki i upewnić się że posiadamy program: Internet Explorer wersja 7.0 lub wyżej.

Wszyscy, którzy brali udział w tej loterii musza sami ten status sobie sprawdzić i jeżeli beda mieli szczęście i wygrają w loterii "DV" musza uważnie przeczytać opublikowane informacje i odpowiedzieć w odpowiednim terminie.

Aby sprawdzić czy wygraliśmy przechodzimy na stronę (po angielsku) www.dvlottery.state.gov/ESC i klikamy na "continue" lub wejść bezpośrednio tutaj, nastepnie wyświetli nam się formularz, który należy wypełnić nastpepujaco:

1. Confirmation Number – wpisujemy swój unikalny numer potwierdzenia
2. Last Name – nazwisko (tak jak wpisaliśmy na formularzu)
3. Year of Birth – rok urodzenia (np.1961)
4. Authentication – przepisujemy number kodu z obrazka i naciskamy guzik "Submit".

Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych JEDYNYM sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2017.

Tylko wylosowani uczestnicy otrzymają na linii dalsze instrukcje dotyczące podania o wizę DV. Osoby, które nie zostały wylosowane mogą potwierdzić swój status „niewylosowania” na oficjalnej stronie programu DV używając numeru potwierdzenia, ale nie otrzymają żadnych dodatkowych instrukcji.

Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Informacje te zalecamy wydrukować i zachować.

Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem ani powiadomień drogą e-mailową. Ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych nie podadzą listy osób wylosowanych. Także dla osób niewylosowanych informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Stanowczo zalecamy, aby dokonywali Państwo sprawdzenia samodzielnie i nie polegali na tym, że ktoś inny dokona sprawdzenia i przekaże Państwu informacje.

Aby otrzymać wizę DV umożliwiającą emigrację do USA, osoba wylosowana musi spełnić wszystkie wymogi kwalifikacyjne wynikające z amerykańskiego prawa. Wymogi te mogą znacząco podnieść stopień niezbędnej dokładności oraz wydłużyć czas potrzebny do rozpatrzenia spraw osób pochodzących z niektórych krajów wymienionych w tej informacji, oraz innych, o których wiadomo, że wspierają terroryzm. Rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV osobom wylosowanym, spełniającym kryteria kwalifikujące do uzyskania wizy oraz członkom ich rodzin, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wizy, MUSI być zakończone przed północą 30 września 2017 r. Po tej dacie wydanie wizy DV lub uzyskanie statusu imigracyjnego w USA jest absolutnie niemożliwe. Członkowie rodziny, którzy chcieliby dołączyć do głównego uczestnika przebywającego już w USA, również nie będą mogli uzyskać wizy DV po tym terminie.

Uwaga: jeżeli podaliśmy złe dane formularz zawsze wyświetli informację, że nie zostaliśmy wylosowani (nie weryfikuje on podanych danych). Jeżeli nie jesteśmy pewni w jakiej formie wpisaliśmy nazwisko lub czy nie pomyliliśmy się przy przepisywaniu kodu można próbować sprawdzić jeszcze kilka razy ponieważ ten formularz można wypełniać wiele razy.

Prawo ubiegania się o wizę DV-2017:

Osoby wylosowane w loterii DV-2017 zachowują prawo do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w ciągu roku budżetowego 2017, tj. od 1 października 2016r. do 30 września 2017r. Zachęcamy wylosowanych uczestników do jak najwcześniejszego ubiegania się o wizę, gdy tylko numer ich wylosowanej sprawy umożliwi im staranie się o wizę. Wszyscy ubiegający się o wizę uczestnicy, którzy spełniają kryteria programu, muszą otrzymać wizy DV lub uregulować swój status w USA przed końcem roku budżetowego. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do ubiegania się o wizę na następny rok, jeśli wylosowane osoby nie otrzymają wizy w ciągu roku 14 budżetowego 2017, czyli do 30 września 2017r. Również małżonkowie i dzieci, których status jest zależny od zgłoszenia zarejestrowanego w loterii DV-2017 mogą otrzymać wizy w kategorii DV wyłącznie od 1 października 2016r. do 30 września 2017r.

Na cztery do sześciu tygodni przed wyznaczonym dniem spotkania z konsulem osoby ubiegające się o wizę poza granicami Stanów Zjednoczonych otrzymają wiadomość nt. rozmowy wizowej poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie E-DV.

Uczestniczenie w loterii DV jest za darmo, ale jeżeli wygrasz w tej loterii to należy opłacic:

- Opłaty manipulacyjne, zwi
ązane z procedura tej loterii.
- Badania Medyczne.
- Podroż do USA i personalne wydatki z tym zwiazane.
- Op
łaty imigracyjne (USCIS).

DV-2017 wiza zostanie wydana miedzy 1 pazdziernikiem, 2016r. a 30 wrzesniem, 2017r.

Ważne informacje:
    - Kraje uczestnicz
ące w tej loterii, naciśnij 
tutaj.
    - Warunki i wymagania, naciśnij
tutaj.


Oferujemy pomoc w wypełnianiu zgłoszenia na linii. Więcej dowiesz się tutaj.
 

 


Poprzednia Strona
| Wróć do Góry

O Nas/Kontakt | Ostrzeżenie Rządu US | Dodaj do ulubionych | Wyslij Email Znajomym | English Version

 
                                                         © COPYRIGHT POLSKIINTERNET.COM. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.