Godlo Polski
Polska
Główne informacji o Polsce:

Flaga:
Kolor: Biały-na górze i Czerwony-na dole Flaga Polski
Hymn:
Mazurek Dąbrowskiego:
słowa   >> Jeszcze Polska nie zginęła...
historia >> Hymn jest to uroczysta pieśń ...

Lokacja:
Środkowa Europa

Stolica:
Warszawa

Większe miasta:
Warszawa, Łódź, Kraków

Organy Przedstawicielskie:
Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie na czele jest:
Prezydent - Bronislaw Komorowski od 2010r.

Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybieranego w wyborach powszechnych trwa 5 lat od dnia zaprzysiężenia.

Obszar:
powierzchnia ogólna kraju .................................... 312,685 km2 (120,727sqm)
obszar lądowy włącznie z wodami śródlądowymi ....... 311,904 km2
morskie wody wewnętrzne ....................................... 1991 km2
morze terytorialne ................................................. 8,682 km2
Powierzchnia ogólna kraju przyjęta według podziału administracyjnego wynosi 312,685 km2 i obejmuje obszar lądowy (łącznie z wodami śródlądowymi - 311,904 km2 oraz część morskich wod wewnętrznych -781 km2, tj.: Zalwewu Wislanego wraz z portami - 303 km2, Zalewu Szczecinskiego wraz z: jez. Nowowarpienskim, jez. Wicko Wielkie, Zalewem Kamieńskim i portami - 466 km2 oraz portów Zatoki Gdanskiej i portów granicznych - 12 km2.

Struktura terytorialna:
Liczba gmin ...................................................... 2489
Liczba powiatów/miast na prawach powiatów ...... 308/65
Liczba województw .............................................. 16
Z dniem 1 Stycznia 1999 r. wprowadzono nowy zasadniczy trojstopniowy podział terytorialny panstwa, którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa. Utworzono 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu oraz 16 wojewodztw. Bez zmian pozostal podzial na gminy, których było 2489. Jednostkami pomocniczymi w gminach są m.in. solectwa, według stanu w dniu 31 XII 1999r. było 40057 solectw.

Granice:
Długość Granicy Panstwowej ..... 3495 km
Długość Granicy Morskiej ............ 440 km

z Rosją ............. 210 km
z Litwą ............. 103 km
z Białorusią ....... 416 km
z Ukrainą .......... 529 km
ze Słowacją ...... 541 km
z Czechami ....... 790 km
z Niemcami ....... 467 km

Najwyższy szczyt górski:
Rysy .............. 2499 m

Ludność:
stan ludności w 2000 r. ......... 38,646,023
stan ludności w 1999 r. ......... 38,183,000
stan ludności w 1990 r. ......... 35,735,000
stan ludności w 1980 r. ......... 32,658,000
stan ludności w 1970 r. ......... 29,795,000
Pod względem ludności Polska znajduje się na 29 miejscu na świecie i 8 miejsu w Europie.

Język:
Polski
Bardzo dużo Polaków zna inne języki jak: angielski, niemiecki, rosyjski ...

Żywotność Społeczeństwa:
Mężczyźni ... 68,8
Kobiety ....... 77,5
Prawie 80% zgonów w Polsce powstaje w następstwie chorob cywilizacyjnych, tj. w wyniku chorób układu krażenia (ok. 50%), nowotworów złośliwych (ok. 20%) oraz urazów i zatruć (ok 7%). Z kolei najczęstsze przyczyny zgonów niemowląt to stany chorobowe powstałe w okresie okołoporodowym (ponad 50%) oraz wady rozwojowe wrodzone (ok. 30%).

Wyznania Religijne:
Kosciół Katolicki ............................... 92% (praktykujących 75%)
Prawosławne, Protestanckie i inne ........ 3%
Niereligijnych .................................... 5%

Pieniądz:
1 złoty (ZL) = 100 groszy

Rata:
wymiana złotych (Zł) za US$1.00 - 3.14 (2006), 4.3455 (2000), 4.1696 (Grudzien 1999), 3.9671 (1999), 3.4754 (1998)

Narodowe Święta:
3 Maj -- Konstytucja 3 Maja (1791)
11 Listopad -- Dzień Niepodłeglości (1918)
Wróć do poprzedniej strony | Wróć do Góry

Hymn Polski, Mazurek Dąbrowskiego, nacisnij >> Tutaj

Informacje oparte są na Małym Roczniku Statystycznym Polski - rok 2000 oraz innych informacji. Nie jesteśmy jednak odpowiedzialni za powyższe dane.


Zapraszamy do PolskiInternet.com