Menu

Left Main Menu - PolishInternet.com

Polecamy

Left Menu - PolishInternet.com

Reklama

Left Banner - PolishInternet.com
 

 

Lots for Sale in Poland

Lutoryz, Rzeszow, Polska.  
  more...
.........................................

Top Menu - PolishInternet.com
Top Banner - PolishInternet.com
Recent Headlines - PolishInternet.com
Recent headlines »  Discount 10% off if you place ad with us this week. Read more here.
Search box - PolishInternet.com

Artykuł 

Loteria Wizowa DV ...

 

Jest szansa na wyjazd i pozostac w USA. Co roku rzad Amerykanski oferuje loterie wizowa!


 

Loteria Wizowa  DV w Stanach Zjednoczonych: 

Co roku jesienia rzad Stanow Zjednoczonych oferuje loterie wizowa tzw. DV (Diversity Visa). 

W ramach programu Loterii Wizowej DV wydawane jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. Zgłoszenie na ta loterie nalezy wypełnic na linii. Osoby, które mają prawo ubiegać się o wizy loteryjne, wyłaniane są w drodze losowania. Wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych w oparciu o wskaźnik imigracji z ostatnich pięciu lat, przy czym regionom, z których pochodzi mniej imigrantów przydziela się więcej wiz. Obywatele państw, z których w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło do Stanów Zjednoczonych ponad 50 000 imigrantów, nie mogą ubiegać się o wizy w ramach programu DV.

Tylko 1 zgłoszenie na osobe może byc wypełnione podczas terminu tej loterii. W zgłoszeniu MUSZĄ być wymienione imiona, miejscowość/miasto i daty urodzenia żony/męża oraz wszystkich dzieci biologicznych. W zgłoszeniu muszą także być wpisane wszystkie dzieci w stanie wolnym: adoptowane przez osobę wysyłającą zgłoszenie oraz pasierbowie, którzy nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia, nawet, jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało prawnie rozwiązane i nawet, jeśli mąż/żona lub dziecko nie mieszkają obecnie z osoba składającą zgłoszenie i nie będą emigrować. Zwracamy uwagę, że dzieci w stanie wolnym, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do ubiegania o wizę DV, jakkolwiek w pewnych ściśle określonych sytuacjach prawo amerykańskie chroni dzieci przed utratą możliwości ubiegania się o wizę spowodowaną osiągnięciem wieku 21 lat. Jeśli zgłoszenie DV zostało wysłane zanim dziecko w stanie wolnym ukończyło 21 lat, ale ukończy je przed wydaniem wizy, dziecko może podlegać przepisom Aktu o Ochronie Statusu Dziecka i być (dla celów procedury wizowej) traktowanym jakby nie ukończyło jeszcze 21 lat. Nie nalezy umieszczać na zgłoszeniu żony/męża lub dziecka, jeśli są już obywatelami amerykańskimi lub mają status stałego rezydenta. Brak informacji o współmałżonku lub dzieciach spowoduje dyskwalifikację głównego uczestnika oraz odmowę wiz wszystkim innym członkom rodziny w dniu rozmowy z konsulem. Należy podać dane współmałżonka nawet, jeśli wiadomo, że rozwód nastąpi przed rozmową z konsulem. Należy załączyć wszystkie wymagane fotografie. 


OSTRZEŻENIE!!!
Jeśli otrzymali Państwo e-maila z powiadomieniem, że zostaliście wybrani do udziału w programie Loterii Wizowej DV, oraz informacją o konieczności dokonania wpłaty pieniężnej w celu uruchomienia procedury, to padli Państwo ofiarą zorganizowanego oszustwa.
  


Wiecej informacji na stronie: www.polskiinternet.com/uslottery 

 

 

 

 

Zrodlo: PI 
Data: 19-01-2014

 

Large Top Banners - PolishInternet.com

 

[an error occurred while processing this directive]

 

 

  Poprzednia   Do Góry
 
Bottom menu - PolishInternet.com

Home Page   ||   About US   |   Add Our Page   |   Classifieds   |   Contact Us   |   Order Advertisement   |   Order Classifieds   |   Patrons & Partners   |   Site Map

Copyright - PolishInternet.com
Translation/languages: Polish Version * Czech * French * German * Hindi * Italian * Greek * Russian * Spanish * Swedish * Ukrainian
 
Copyright (c) 1998 - 2018 PolishInternet.com. All rights reserved.  Member of  PolMedia.us - Marketing Group.